POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony zamawiających oraz korzystających z serwisu www.successlife.pl

2. Administratorem danych osobowych jest Living Euphoria Ltd, spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, Unit 4E ENTERPRISE COURT, FARFIELD PARK, ROTHERHAM, ENGLAD S63 5DB Company No. 09943018.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej z serwisu www.successlife.pl oraz wszystkich jego subdomen. Po wyrażeniu zgody (jaką jest dobrowolny wpis jako subskrybent newslettera), także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Każda osoba korzystająca z serwisu www.successlife.pl ma prawo do wglądu w dane oraz ich aktualizacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług świadczonych przez serwis www.successlife.pl

5. Właściciel serwisu oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. Ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1182).

6. Dane osobowe podlegają udostępnieniu zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu www.sklep.successlife.pl

7. Serwis www.successlife.pl gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

9. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających z sklepu internetowego, serwis www.successlife.pl stosuje protokół SSL

10. W celu zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające z serwisu zobowiązane są do ochrony loginu i hasła, służących do zalogowania się w serwisie. Osoby kożystające ze sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie osobą trzecim loginu i hasła.

11. Dane osobowe gromadzone są w należytych warunkach i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych,